۱۱/۰۸/۱۳۹۱

Urmiye - Türkcə bir Xıristiyan məzar daşı


Güney Azərbaycan Urmiye şəhri mərkəz sancağına bağlı Aşağı Sir (Sir/Ser) kəndində Türkcə bir Xıristiyan məzar daşı (06.10.1878)
© Photo: Mohammad Sobhdel
Öz'yazı:
«لتل جان» [قز]ی «غولد فادر»
۴ ایل ۸ آی ۱۷ کون عمر ایلیوب 
تشرین اوّلن آلتیسنده ۱۸۷۸ وفات ایلدی
عیسی منی سور 
Çeviri'yazı:
"Little John [qız]ı Ġold Father 
4 il, 8 ay, 17 gün 'ömr eyləyüb 
Təşrīn-i Əvvəl'in altısında 1878 vəfāt eylədi.
'Īsā məni sevər!"
______________________________
* Yazım və səslik özəlliklər ülgüsəl Azərbaycan Türkcəsinə âiddir: 
- İl (TT. Yıl)
- Məni (TT. Beni)
- əvvəliN (Osmanlıca kimi sağır ŋ ilə deyil)
vs.
***
Çy.: T.A.